Aktualności

Komunikat

Organizator konkursu informuje, że upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wpłynęło 96 wniosków. W chwili obecnej wnioski te są weryfikowane. Zgodnie z harmonogramem konkursu do 7 czerwca 2019 Organizator ogłosi wyniki kwalifikacji. Dziękujemy za duże zainteresowanie Konkursem.
Więcej

Pytania i odpowiedzi

Wielki Piec
Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami dotyczącymi regulaminu Konkursu oraz odpowiedziami opublikowanymi w zakładce „Pytania i odpowiedzi”. Jednocześnie przypominamy, że aby wziąć udział w konkursie należy do 24 maja 2019 do godz.14:00 złożyć w Sekretariacie Konkursu Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Wniosek ten składa się zgodnie z wyborem Uczestnika za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w Sekretariacie konkursu.
Więcej

Ogłoszono konkurs architektoniczny na rewitalizację i adaptację Wielkiego Pieca

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Miasto Ruda Śląska realizacyjnym konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji i adaptacji Wielkiego Pieca Huty Pokój w Rudzie Śląskiej na cele turystyczno-kulturalne. Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego renowacji oraz dostosowania zabytkowego Zespołu Wielkiego Pieca „A” Huty Pokój w Rudzie Śląskiej do nowych funkcji oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej dla tego zespołu zabudowy. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24 maja…
Więcej
Menu