Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi odpowiedziami na nowe pytania (nr 103 i 104)

Organizator Konkursu informuje uczestników II Etapu Konkursu, że 15.10.2019 r. o godzinie 12.00 oraz 17.10.2019 o godzinie 12.00 odbędzie się wizja lokalna na terenie zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego.

Warunkiem uczestnictwa w wizji jest przesłanie do dnia 11.10.2019 r. do godziny 14.00 przez Uczestnika Konkursu na adres mailowy sekretariat@wielkipiec.pl skanu „oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności” wypełnionego przez każdego z uczestników wizji oraz określenie, w którym z powyższych terminów dana osoba jest zainteresowana uczestnictwem w wizji.

Spotkanie nastąpi przed bramą wjazdową na teren Huty Pokój, tzw. Bramą I usytuowaną u zbiegu ulic Hutniczej i Niedurnego. Proszę również pamiętać o konieczności wyposażenia się w kaski ochronne oraz latarki.

Oświadczenie o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności – plik do pobrania

Previous Post
Announcement of the Competition Results for Stage I and the Invitation to submit Competition Entries in Stage II
Next Post
The deadline for submitting Competition Works is approaching – 2nd stage of the Competition
Sterownia
Menu