Huta Pokój

Huta Pokój założona została w 1840 roku przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera oraz Simona Loewiego. W roku 1884 powstała tu stalownia tomasowska, zaś w 1887 – martenowska. Po podziale plebiscytowym Górnego Śląska teren ten przypadł Polsce i otrzymał nazwę Nowy Bytom (właściwe miasto Bytom przyłączone zostało do Niemiec). W dwudziestoleciu międzywojennym huta Pokój była największym tego rodzaju zakładem w Polsce. W 1933 roku uruchomiono w niej pierwszą walcownię blachy na zimno, w oparciu o wynalazek inż. Tadeusza Sendzimira.

Wielki piec huty Pokój

Istniejący do dzisiaj Wielki Piec został wzniesiony w 1968 roku. Obiekt ten został wybudowany niedaleko miejsca w którym stoi obecnie, a następnie został przesunięty do obecnej lokalizacji. Dzięki zastosowaniu takiej technologii budowa Wielkiego Pieca trwała tylko 105 dni zamiast 1,5 roku. 20 lat później 1987 roku przeprowadzono prace modernizacyjne dostosowując urządzenie do wytopu żelazomanganu. Kolejne prace remontowe przeprowadzono w latach 1995-1997, jednak wznowienie produkcji rozpoczęło się dopiero w 2004 roku. Ostateczne wygaszenie pieca ze względów ekologicznych nastąpiło w dniach 01-02.02.2005 roku.

Pod koniec 2012 r. decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach obiekt został wpisany do rejestru zabytków, a po wielu latach starań Wielki Piec Huty „Pokój” w Rudzie Śląskiej 18 grudnia 2018 roku stał się własnością miasta.

Planowane jest utworzenie w tym obiekcie wystawy o historii huty i hutnictwa w Rudzie Śląskiej, trasy turystycznej wraz z punktem widokowym, utworzenie kawiarni, być może także restauracji, a także sali konferencyjno wystawowej i pomieszczeń biurowych. Wielki Piec ma zostać udostępniony mieszkańcom.

Pozyskaliśmy do naszego zasobu prawdziwą perełkę industrialną, która ma szansę stać się charakterystycznym obiektem na mapie nie tylko miasta, ale i całego Śląska.

Prezydent Miasta Ruda Śląska – Grażyna Dziedzic

Archiwalne zdjęcia Wielkiego Pieca

Menu