Informacja

Organizator Konkursu informuje, że dnia 26.06.2019 r. odbędzie się wizja lokalna na terenie zespołu Wielkiego Pieca Hutniczego. Dopuszcza się uczestnictwo w wizji maksymalnie dwóch osób z każdego zespołu projektowego. Warunkiem uczestnictwa w wizji jest przesłanie do dnia 19.06.2019 r. do godziny 14.00 przez Uczestnika Konkursu na adres mailowy sekretariat@wielkipiec.pl skanu „oświadczenia o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności” wypełnionego przez każdego z uczestników wizji.

Na obiekt będą Państwo wpuszczani w 30-osobowych grupach. Dla każdej grupy przewidziane są 2 godziny na oglądanie zespołu zabudowań, wykonanie dokumentacji fotograficznej i zadawanie ewentualnych pytań. Spotkanie nastąpi przed bramą wjazdową na teren Huty Pokój, tzw. Bramą I usytuowaną u zbiegu ulic Hutniczej i Niedurnego. Organizator poinformuje każdego z Uczestników, o wyznaczonej dla jego zespołu godzinie rozpoczęcia wizji. Proszę również pamiętać o konieczności wyposażenia się w kaski ochronne oraz latarki.

Plik do pobrania: Oświadczenie o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności [32 KB]

Poprzedni wpis
Ogłoszenie wyników kwalifikacji
Następny wpis
Pytania i odpowiedzi
Menu