Organizator Konkursu informuje o zamieszczeniu Regulaminu konkursu w języku angielskim jedynie w celach informacyjnych. Konkurs jest prowadzony i rozstrzygany w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa, opisowa i tabelaryczna Prac Konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników Konkursu sporządzone w języku polskim.

Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków

Mapa do celów projektowych

Wirtualny spacer przedstawiający Zespół Wielkiego Pieca Huty Pokój – tylko do przeglądania

Menu