Pytania i odpowiedzi

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi odpowiedziami na nowe pytania (od numeru 52 do 79) dotyczącymi wytycznych Organizatora oraz zawartości merytorycznej Opracowań Studialnych – I Etap Konkursu.

Jednocześnie przypominamy, że Opracowania Studialne – I Etap Konkursu należy złożyć w Sekretariacie Konkursu do 4 września 2019 do godz.14:00.
Opracowania Studialne, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu po terminie nie będą rozpatrywane.  Przypominamy także o konieczności zachowania anonimowości (rozdział IV Regulaminu Konkursu) oraz konieczności dołączenia do Opracowania Studialnego zamkniętej koperty zawierającej Formularz Identyfikacyjny stanowiący załącznik 1.5 do Regulaminu Konkursu (strona 42). Na kopercie tej należy nakleić naklejkę przekazaną przez Organizatora Konkursu potwierdzającą dopuszczenie do udziału w Konkursie.

Poprzedni wpis
Informacja
Następny wpis
Pytania i odpowiedzi
Menu