Sąd Konkursowy:

 • dr inż. arch. Łukasz Urbańczyk – Przewodniczący Sądu Konkursowego – członek ŚLOIA RP, Miejski Konserwator Zabytków – Urząd Miasta Ruda Śląska,
 • dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz – członek MAOIA RP, sędzia SARP o/Warszawa,
 • mgr inż. arch. Piotr Buśko – sędzia referent – członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
 • mgr inż. arch. Piotr Fischer – sędzia referent – członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
 • dr inż. arch. prof. WST Andrzej Grzybowski – sędzia referent – członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
 • mgr inż. arch. Anna Ostrowska – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • dr Adam Hajduga – Wiceprezydent Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH,
 • Dipl.-Soz. Peter Backes – członek zarządu i przedstawiciel Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH, kierownik projektu w hucie żelaza Völklingen znajdującej się na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Zastępcy Sędziów Konkursowych:

 • dr inż. arch. Zbigniew Sąsiadek – członek ŚLOIA RP, sędzia SARP o/Katowice,
 • mgr inż. Piotr Janik – członek ŚlOIIB, Naczelnik Wydziału Inwestycji – Urząd Miasta Ruda Śląska,
 • mgr inż. arch. Magdalena Kręcioch – Bałabuch – członek SLOIA RP, Inspektor w wydziale Urbanistyki i Architektury – Urząd Miasta Ruda Śląska.

Sekretarz Konkursu

 • mgr Marta Lip – Kornatka (bez prawa głosu)
 • mgr Ewa Waryś (bez prawa głosu)
Menu