Zbliża się termin składania Prac Konkursowych – II Etap Konkursu

Zbliża się termin składania Prac Konkursowych – II Etap Konkursu dlatego też przypominamy, że:

  1. Prace Konkursowe – II Etap Konkursu należy złożyć w Sekretariacie Konkursu do 20 listopada 2019 do godz. 14:00. Prace Konkursowe, które wpłyną do Sekretariatu Konkursu po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie (niezależnie od tego kiedy zostały nadane w placówce pocztowej).
  2. Pracę Konkursowe oznacza identycznym Numerem Identyfikacyjnym jak złożone w I etapie Konkursu Opracowania Studialne.
  3. Część opisowa Pracy Konkursowej składana jest wyłącznie elektronicznie w postaci plików PDF za pośrednictwem Platformy przetargowej pod adresem https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w zakładce „Konkursy” Nazwa przekazywanych plików powinna rozpoczynać się Numerem Identyfikacyjnym Uczestnika Konkursu, natomiast w treści plików czy jego właściwościach, a także na pomniejszonych do formatu A3 planszach nie należy już umieszczać Numeru Identyfikacyjnego ani żadnych innych oznaczeń umożliwiających identyfikację składającego je uczestnika. Rozdział IV Regulaminu Konkursu określa szczegółowo postanowienia dotyczące zachowania anonimowości.
  4. Informujemy, że na Platformę przetargową możliwe jest wgrywanie pojedynczych plików o maksymalnej objętości nie przekraczającej 150MB.
  5. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej instrukcją obsługi Platformy przetargowej:
    Składanie ofert-konkursowych -Instrukcja
Poprzedni wpis
Pytania i odpowiedzi
Następny wpis
Zaproszenie na ogłoszenie wyników konkursu
Menu